Obchodní podmínky

Článek 1 – Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.annemarieborlind.cz, www.assay.sk. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.annemarieborlind.cz, www.assay.sk je Assay cosmetics, sro Dlhé hony 5031/??6, 058 01 Poprad, IČ: 45414866, DIČ: SK2022984348. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Assay cosmetics, sro zákonem č.. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č.. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č.. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Assay cosmetics, sro zákonem č.. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.


Článek 2 - Definice pojmů

V zájmu určení jasných definici se pro účely těchto obchodních podmínek a jejich příloh pod následujícími pojmy rozumí tento význam :

    * "prodávající "- znamená Assay cosmetics, s.r.o., IČ: 45 414 866

    * "kupujíci"rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s Assay cosmetics, sro vystavením objednávky 

    * "zboží"znamená všechny produkty uvedené v platném katalogu a ceníku prodávajícího s názvem a objednávkovým číslem.

    * "uzavření kupní smlouvy "- objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

    * "obchodní podmínky" smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil as obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

Článek 3 – Odstoupení od kupní smlouvy / vrácení zboží

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č.. 108/2000 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Pokud se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy, prosíme kupujícího o dodržení těchto podmínek:

Kontaktujte nás prostřednictvím emailu, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury, data nákupu a Vaším číslem účtu.

• Zboží zašlete zpět na naši adresu uvedenou v kontaktu.

Zboží zašlete kompletní, tak jak byl převzat od prodávajícího.

Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.

Zboží nesmí být použit.

Zboží nesmí být poškozeno.

Spolu se zbožím musí být poslány veškeré listiny, které kupující obdržel při koupi (faktura, dodací list, a jiné).

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně (v žádném případě formou dobírky) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Náklady spojené ze zasláním zboží při odstoupení od smlouvy nese kupující.

při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající vystaví dobropis a peníze za zboží prodávající zašle převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Článok 4 – Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Článek 5 – Platební podmínky

V internetovém obchodě www.annemarieborlind.cz, www.assay.sk může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

dobírka - peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi (DPD) nebo na poště.

bankovní převod - za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený v ČS (Česká spořitelna). Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující mail, kde bude uvedeno číslo účtu a celková suma v EUR. Jako variabilní symbol uveďte ID objednávky nebo své jméno. Po přijetí platby zboží ihned odesíláme, o čem vám přijde potvrzující mail.

Článek 6 – Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, prodávající se zavazuje neprodleně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu.

 

 

Způsob dopravy + platby
Doba doručenia Výška objednávky Cena za dopravu
Doprava + platba předem
do 2-3 prac. dní od expedice objednávky   od 0 - 2000 Czk
  110 Czk
Doprava + dobírka
do 2-3 prac. dní od expedice objednávky      od 0 - 2000 Czk   150 Czk
Doprava + platba předem do 2 prac. dní od expedice objednávky   nad 2000 Czk
      0 Czk
Doprava + dobírka do 2 prac. dní od expedice objednávky      nad 2000 Czk
    40 Czk


Internetový obchod www.annemarieborlind.cz  vyřizuje všechny objednávky v den jejich přijetí, nejpozději však následující den. Jejich zpracováním, následuje expedice zboží prostřednictvím:

kurýr společnosti UPS - doručení zásilky do 48 hodin od expedice zboží o čemž budete informováni mailem.  V případě, že Vás nezastihne kurýr společnosti DPD na dodací adrese, bude Vás telefonicky kontaktovat a domluví se s Vámi na dalším postupu.

Článek 7 - Záruka a reklamace

Přepravní společnost ručí za zásilku do okamžiku předání kupujícímu. Při převzetí je kupující povinen zásilku zkontrolovat av případě viditelného poškození či dokonce ztráty části zboží, je kupující povinen s dopravcem sepsat protokol a zásilku nepřevzít. Jakmile přepravce zásilku vrátí, bude kupujícímu vyexpedováno nové zboží. Pokud zásilku převezmete a zjistíte poškození nebo ztrátu obsahu později, nemůžeme již vstoupit do případného reklamačního řízení mezi Vámi a doručovací společností. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

Pokud nebylo poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím převzetí zjevné , kupující je povinen tuto zjištěnou skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky .

Prodávající odpovídá za to , že zboží má požadovanou jakost , množství , míru a hmotnost . Musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám . Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě. U věcí již použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím , opotřebením nebo nesprávným ošetřováním .

Reklamace prodávající vyřizuje v pracovních dnech přes e - mail , telefonicky nebo poštou od 9.00 -16.00 hod. . Záruka se nevztahuje v případech , že k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem , mechanickým poškozením , provozem v nevhodných podmínkách , nesprávným skladováním nebo neoprávněným zásahem do výrobku . Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené povětrnostními podmínkami nebo živelnou pohromou .

Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání na náklady kupujícího spolu s písemným oznámením závady a fakturou ( resp. doklad o koupi ) , specifikací reklamovaných nedostatků , jinak bude reklamace považována za neplatnou . Reklamace posuzujeme v souladu s pokyny výrobce zboží. Zboží je třeba zaslat zpět ve vhodné krabici , resp . v bublinkové obálce , řádně zabalený .

Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu . O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů . V odůvodněných případech, zejména pokud situace vyžaduje složitější zhodnocení stavu výrobku , nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodneme na delší lhůtě . O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace telefonicky nebo mailem . Náklady spojené s vyřešením opodstatněné reklamace nese prodávající .

Průběžné informace o řešení Vaší reklamace můžete získat telefonicky v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod. . nebo prostřednictvím e - mailu ( predaj@assay.sk ) .

Článek 10 - Záverečné ustanovení

Objednávka kupujícího je potvrzením prodávajícího jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouva se uzavírá ve slovenském jazyce, popřípadě je možné ji uzavřít také v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání údajů před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 22.9. 2011 

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č.. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Pokračovat