Načítaní...

ÚČINNÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA Výhradní distributor pro ČR a SK

FAQ cz

   Často kladené otázky

 

1. Čo je Phenoxyethanol?
2-Phenoxyethanol je organická zlúčenina: vzniká spojením fenoléteru s etylénglykolom. Phenoxyethanol sa vyskytuje ako prírodná látka v niektorých rastlinách, ako sú napríklad zelený čaj a čakanka.

2. Na čo sa používa?
Phenoxyethanol slúži na odstránenie baktérií, húb a vírusov. Je to konzervačný prostriedok. Používa sa pred diagnostickými postupmi, ako sú napr. operácie, na rany, na prevenciu infekcie a zabránenie zhoršenia infikovaných rán, a tiež ako dezinfekčná prísada vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

3. Prečo sú konzervačné látky potrebné?
Sú dôležité pre kozmetické výrobky, aby boli mikrobiologicky stabilné, t. j. aj po otvorení musí obsah výrobku zostať odolný voči mikro organizmom, ako sú baktérie alebo kvasinky, ktoré si môžu nájsť svoju cestu vzduchom alebo cez prsty. Voda, ktorá je prítomná vo väčšine kozmetických výrobkoch, je živnou pôdou pre takéto mikroorganizmy. To znamená, že vo väčšine výrobkov sú konzervačné látky potrebné.

4. Prečo usmernenia o prírodných kozmetických označeniach, ako napr. BDIH alebo COSMOS, nezahŕňajú Phenoxyethanol?
Pretože je to prírodne identický výrobok (nature-identical ingredient). Molekulová štruktúra a hmotnosť sú rovnaké ako v prírodnom Phenoxyethanole, ktorý sa nachádza v zelenom čaji a čakanke. Spôsob syntézy používaný v priemysle pre jeho výrobu sa v prírode  však nevyskytuje.

5. Prečo Börlind tento názor nezdieľa?
Pokiaľ ide o kompatibilitu výrobkov, zváženie výhod pre používateľov je dôležitejšie než prísne dodržiavanie dogmatických koncepcií, čo často vidíme v prípade prírodnej kozmetiky. Bezpečnosť a ochrana výrobkov je na prvom mieste. Okrem toho, Phenoxyethanol bol v zhode s niektorými prírodnými kozmetickými normami pred štandardizáciou európskeho označenia prírodnej kozmetiky COSMOS.

6. Aké označenia majú výrobky Börlind?
Spoločnosť Börlind GmbH sa rozhodla pre certifikáciu CSE (Certified Sustainable Economics, slov. Certifikovaná udržateľná ekonomika). Tieto usmernenia sú výrazne za hranicou bežných kritérií certifikácie prírodnej kozmetiky, pretože zahŕňajú skúmanie a overovanie nielen výrobkov, ale aj celej spoločnosti a jej základnej sociálno-ekologickej filozofie. Výrobcovia, ktorí chcú byť certifikovaní v súlade s normou CSE musia vyrobiť najmenej 75 % objemu svojich výrobkov v súlade s existujúcou normou pre výrobky v ich odvetví (NaTrue, COSMOS, BDIH, Ecocert, Soil Association, Cosmébio, ICADA, demeter, naturland, Vivaness 2011, vyhláška o prírodnej kozmetike v súlade s rakúskym zákonom o potravinách, NCS).

7. Čo hovorí nariadenie EÚ týkajúce sa kozmetických výrobkov o Phenoxyethanole?
V súlade s právnymi predpismi EÚ o kozmetických výrobkoch sa Phenoxyethano môže použiť v kozmetických výrobkoch v koncentrácii 1 %. V tejto koncentrácii sa považuje za neškodnú látku.

8. Ako zistím, či je konzervačná látka škodlivá?
V súčasnosti je v EÚ schválených približne päťdesiat konzervačných látok pre kozmetické výrobky. Tieto látky sú podrobené rozsiahlemu testovaniu na preukázanie ich bezpečnosti. Výsledky týchto štúdií hodnotí nezávislý vedecký výbor. Ako konzervačné látky v kozmetických výrobkoch sú schválené iba tie látky, ktoré odborníci ohodnotili ako bezpečné. Bezpečnosť konzervačných látok pravidelne posudzujú odborníci v súlade s vývojom poznatkov.

9. Aká kritika bola vznesená proti Phenoxyethanolu?
Hodnotenie rizík od francúzskych farmaceutických orgánov ANSM kritizovalo výrobok v roku 2012. V tomto hodnotení sa odporúčalo, aby bol Phenoxyethano zakázaný vo výrobkoch určených na oblasť plienok u detí vo veku do troch rokov alebo aby sa obmedzil na maximálne
0,4 %. Podkladom nebol predpokladaný karcinogénny účinok, ale skôr iná možná toxicita. Európska komisia a Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) zistili, že konzervačná látka je bezpečná v koncentrácii do 1 %, a to aj pre dojčatá.

Pre porovnanie, voľnopredajné prípravky z lekárne obsahujú Phenoxyethanol s 2 % koncentráciou.

Okrem toho, Phenoxyethanol, ktorý pokožka sama o sebe dobre toleruje, získal povesť spôsobovania alergických reakcií, pretože sa často používal v kozmetike v kombinovanej forme: MDBGN/PE. V kombinácii s inými konzervačnými látkami sa posudzuje ako kontaktný alergén. MDBGN/PE je veľmi bežný alergén, a preto ho spoločnosť Börlind samozrejme nikdy nepoužíva.

10. V akých množstvách používa Börlind GmbH Phenoxyethanol?
V závislosti od chemického zloženia a kombinácie s inými konzervačnými látkami je priemerný objem 0,5 %.

11. Koľko výrobkov spoločnosti Börlind obsahuje Phenoxyethanol?
Phenoxyethanol sa používa približne v 30 % výrobkoch.

12. Plánujete znížiť využitie Phenoxyethanolu?
V prípravkoch, v prípade ktorých to umožňujú požiadavky na výrobok, sa použijú iné konzervačné látky. Aj naďalej sa budú vyvíjať prípravky, ktoré vďaka tomu, ako sú zabalené, možno používať úplne bez konzervačných látok.

Neexistujú žiadne plány túto látku v súčasných, odskúšaných a osvedčených výrobkoch nahradiť, pretože by to mohlo mať vplyv na konzistenciu, znášanlivosť, bezpečnosť a vôňu výrobku.
 
13. Kedy sa Phenoxyethanol používa?
Výber konzervačných látok vždy závisí od zloženia výrobku a použitého balenia.

Vďaka svojej dobrej znášanlivosti boli Phenoxyethanol a benzylalkohol úspešne vyskúšané a otestované v zmiešaných prípravkoch (krémoch), a to najmä tých, ktoré sú balené v sklených nádobách. Okrem toho, je účinnejší v širšom rozpätí pH v porovnaní s inými konzervačnými systémami a účinne ochraňuje kozmetický výrobok pred kontamináciou aj pri dotyku prstom niekoľkokrát za deň.

14. Aké konzervačné látky používajú iní výrobcovia prírodnej kozmetiky?
Závisí to od zloženia a balenia. Keďže tieto faktory ovplyvňujú použitie konzervačných látok, mnohí výrobcovia prírodnej kozmetiky už nebalia výrobky do sklených nádob, alebo len veľmi zriedkavo. Okrem toho ako alternatívu uvedených konzervačných látok možno použiť prírodné látky s antibakteriálnym účinkom, ako napríklad alkohol, esenciálne oleje.

15. Aká je výhoda Phenoxyethanolu?
Phenoxyethanol je otestovanou a vyskúšanou konzervačnou látkou, ktorú pokožka dobre toleruje a má nízke riziko alergie. Dá sa použiť v širokom rozsahu pH. To znamená, že iné konzervačné látky môžu stratiť svoju účinnosť, ak príslušný výrobok nie je v správnom rozsahu pH. Nemá nepríjemný zápach, ani nemení farbu výrobku, ako je tomu v prípade použitia prírodných antimikrobiálnych látok.

Všetky kozmetické výrobky musia byť mikrobiologicky stabilné. Inými slovami, aj po otvorení musí byť obsah výrobkov odolný voči mikroorganizmom, ako sú baktérie alebo kvasinky, ktoré sa môžu šíriť vzduchom alebo prstami. Chovnou pôdou týchto mikroorganizmov je voda, ktorá je obsiahnutá vo väčšine kozmetických výrobkov. To je dôvod, prečo väčšina výrobkov vyžaduje konzervačné látky.

Kozmetické výrobky sa zvyčajne nekonzervujú len  jednou látkou, ale s kombináciou viacerých konzervačných látok. V spoločnosti Börlind GmbH platí pravidlo, že žiadne halogénované organické zlúčeniny alebo donory formaldehydu, ako je metylchlórizotiazolinón alebo metyl-dibróm-glutaronitril, sa nepoužívajú. Parabény sa nepoužívajú. Tieto konzervačné látky, ktoré sa dostali do kritiky, nie sú povolené vo výrobkoch značiek ANNEMARIE BÖRLIND – Natural Beauty a DADO SENS Dermacosmetics!

Namiesto toho sa používajú prírodne identické konzervačné látky, ako je kyselina benzoová, benzylalkohol, phenoxyethanol, sorbát draselný, kyselina salicylová alebo kyselina sorbová. Okrem toho sa Börlind GmbH snaží formulovať výrobky takým spôsobom, aby sa konzervačné látky úplne vynechali. Na to však je potrebné, aby prísady ponúkali dodatočné konzervačné a antibakteriálne účinky, napríklad alkohol. Výrobky je tiež možné konzervovať pomocou ich obalu, napríklad pri úplnom vylúčení vzduchu v bezvzduchovom systéme.