CÍLE DO 2025V naší strategii udržitelnosti nazvané "Cíle do roku 2025" jsme si stanovili čtyři hlavní cíle, které nás do roku 2025 povedou k udržitelným opatřením: snížení emisí skleníkových plynů, minimalizace odpadů, ochrana práv a zdraví lidí a ochrana a zachování přírody. Tímto cílem a projektem aktivně přispíváme k dosažení všech 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.

Co pro nás ale udržitelnost přesně znamená? Udržitelnost pro nás znamená zodpovědný způsob interakce lidí s přírodou. Suroviny získáváme z projektů po celém světě, které se zaměřují na sociální a environmentální udržitelnost, abychom zajistili, že místní lidé dostanou za svou práci spravedlivou odměnu a budou pracovat v důstojných podmínkách. Kromě toho jsme podnikli kroky k dosažení klimatické neutrality v rámci projektu na ochranu klimatu v Kambodži. Každý den také usilujeme o to, aby obaly našich výrobků byly šetrnější k životnímu prostředí.

Naše cíle do roku 2025

misia-2025-annemarie-borlind
Udržitelnost je pro nás nejvyšší princip. Proto je pro nás důležité neustále se rozvíjet a přispívat ke snižování CO2, snižování odpadu, slušné práci a ochraně životního prostředí. S udržitelnou výrobou, ekologickými obaly, spravedlivými mzdami a humánními pracovními podmínkami na celém světě chceme posílit naši ekologickou a sociální udržitelnost.

Naší strategií udržitelnosti „Mise 2025“ jsme si stanovili čtyři hlavní cíle udržitelnosti, které chceme realizovat do roku 2025: Snížit uhlík, Snížit množství odpadu, Chránit lidi, Chránit přírodu. Našimi cíli a projekty přispíváme k dosažení všech 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.

annemarie-borlind-misia-2025-znizenie-obsahu-uhlika

Snížíme emise CO2 generované v areálu výroby na 0 tun CO2. Věříme v obnovitelné zdroje energie a sázením stromů přispíváme k čistšímu podnebí. Naším důležitým cílem je snížení CO2. Do roku 2025 chceme v našem městě snížit emise CO2, které jsou způsobeny tepelnou a elektrickou energií, ze 308,7 t CO2 (2018) na 0 t CO2, snížit dopravní trasy a náklady a být přátelští ke klimatickému prostředí. Chceme toho dosáhnout pomocí obnovitelných energií a úspory CO2 na úrovni produktu a na úrovni společnosti. Jako přidanou hodnotu projektu vysadíme stromy a keře jojoby.

JAK TO CHCEME DOSÁHNOUT?

znizovanie-co2-a-udrzatelna-energia

Snižování CO2 a udržitelná energie

Snížíme naše emise CO2 související s polohou, které jsou způsobeny spotřebou tepla a elektřiny v naší výrobě. Za tímto účelem instalujeme regenerativní, udržitelné energetické systémy, jako jsou fotovoltaika a větrná energie, v naší společnosti v Černém lese. Kromě toho minimalizujeme emise z přepravy prostřednictvím krátkých dopravních tras s německými a evropskými obaly. Mimochodem: věděli jste, že BÖRLIND je už od roku 2015 klimaticky neutrální?

uspora-co2

Úspora CO2

Pokračujeme v kompenzaci nezbytných emisí CO2 na úrovni společnosti a produktu.

uspora-co2

Klimatická pozitivita

Napájením samostatně generovaných, regeneračních energií a výsadbou stromů ve Schwarzwaldu a jojobových keřů v Namibii, dosáhneme dokonce klimatickou pozitivitu.

annemarie-borlind-misia-2025-znizenie-mnozstva-odpadu

Snížíme odpad z naší výroby a přejdeme na 100% recyklovatelné, opakovaně použitelné náplně nebo kompostovatelné obaly. Podle Spolkového statistického úřadu v Německu bylo v roce 2018 vyprodukováno 417,2 milionu tun odpadu. Společnost BÖRLIND GmbH se chce přičinit o snížení množství odpadu. Za tímto účelem snížíme nerecyklovatelný odpad z výroby o 30 %. Také bychom chtěli přejít na 100 % recyklovatelné, opakovaně použitelné náplně nebo kompostovatelné obaly. U některých výrobků se neobejdeme bez plastových obalů z důvodu konzistence, například oleje, nebo trvanlivosti. V případě těchto výrobků plánujeme přejít na 50 % recyklovaného plastu vyrobeného z recyklovaného materiálu vytříděného konečným spotřebitelem.

Co znamená recyklace po konečném spotřebiteli?

Při recyklaci po konečném spotřebiteli se zpracovává odpad z obalů, který použili poslední spotřebitelé a poté vstoupil do recyklačního cyklu prostřednictvím žlutého sáčku nebo nádoby na tříděný odpad. Tento typ recyklace je složitější. Má však velkou výhodu, že chráníme naše moře a oceány před dalším plastovým odpadem.

Mimochodem: Všechny naše výrobky odpovídají požadavkům zelené tečky a mohou se proto vyhodit do žlutého pytle, žluté nádoby, nádoby na odpadní sklo nebo koše na odpadový papír. Naše skládací boxy jsou také vyrobeny z papíru FSC. To znamená, že pocházejí z udržitelného obhospodařování lesů.

JAK TO CHCEME DOSÁHNOUT?

znizenie-odpadu-z-produkcie

Snížení odpadu z produkce

Spolu s našimi dodavateli snížíme odpad z obalů, jakmile k nám dorazí. Recyklujeme také nezbytný odpad. Kancelářské potřeby a návleky na obuv, kterou používáme při výrobě, jsou zahrnuty v recyklačním cyklu. Abychom toho dosáhli, pracujeme se společností TerraCycle, která umožňuje recyklování nerecyklovatelného odpadu a tím zabraňuje spalování milionů tun odpadu.

udrzatelne-balenie

Udržitelné balení

V budoucnu bychom chtěli používat 100 % udržitelné obaly, jako jsou náplňové obaly, recyklovaný plast nebo kompostovatelný plast. Při výběru obalů budeme postupovat dle takzvaného principu EcoDesign.

"S naší linií BODY CARE jsme položili první důležitý základní kámen pro naše budoucí, udržitelné obaly. S recyklovatelnými, opakovaně použitelnými nebo kompostovatelnými obaly chceme chránit naše nejdůležitější aktivum – přírodu."
Robin Bielefeld, vedoucí nákupu

annemarie-borlind-misia-2025-starostlivost-o-obyvatelstvo

Důstojné pracovní podmínky, spravedlivý příjem, bezpečné zaměstnání a rovnost – toho všeho chceme dosáhnout našimi sociálně-ekologickými projekty. Od růžového třešňového oleje z Nepálu po organické aloe vera z Guatemaly až po jojobový olej z Namibie podporujeme mnohé projekty, které místním obyvatelům umožní spravedlivé a dlouhodobé živobytí. V této souvislosti je pro nás obzvláště důležité stanovit a posílit práva žen v příslušných zemích.

Do roku 2025 rozšíříme naše stávající projekty na vnitrostátní úrovni, například na spolupráci s GWW, také na mezinárodní úroveň, například „Jojoba z Namibie“. Rádi bychom také iniciovali další sociální a ekologické projekty a každý nový produkt od společnosti ANNEMARIE BÖRLIND bude obsahovat přísadu z jednoho z našich projektů.

Diel_a_a_domov_pre_zdravotne_postihnut_ch

Dílna a domov pro zdravotně postižené

Již 40 let velmi úzce spolupracujeme s dílnou pro zdravotně postižené a rezidenčním zařízením GWW v Calw. Díky tomu, jsme dali práci 15 zdravotně postiženým lidem. GWW si dala za úkol poskytnout pracovním a bytovým prostorám potřebné asistenční a podpůrné služby pro zdravotně postižené osoby v okresech Böblingen a Calw. V budoucnosti bychom rádi pokračovali v podpoře a rozšiřování naší spolupráce.

socialne-a-ekologicke-projekty-vo-svete

Sociální a ekologické projekty po celém světě

V následujících pěti letech zintenzívníme naše nasazení v našich sociálních a ekologických projektech a zahájíme nové. Těmito projekty zajišťujeme důstojné životní a pracovní podmínky, školní vzdělávání a udržitelná pracovní místa. Kromě korektní práce je pro nás důležitá zaručená strava a zdravotní péče. Díky novým vzdělávacím příležitostem a finanční nezávislosti můžeme podpořit ženy v jejich právu na sebeurčení. Pro naše sociální a ekologické projekty usilujeme o certifikaci UEBT nebo Fair for Life.

Dalším opatřením je, že každý nový výrobek od společnosti ANNEMARIE BÖRLIND obsahuje nejméně jednu surovinu z těchto projektů. Tyto se již používají v některých našich produktech, například v organickém aloe vera v našem 2-FÁZOVEM ALOE VERA SHAKE.

„Záležitostí blízkou našim srdcím je podporovat ženy, kterým se nedaří tak dobře jako nám. Abychom prolomili spirálu chudoby, nabízíme jim v rámci našich projektů spravedlivou a spolehlivou práci. Se svými výdělky pak mohou svým dětem nabídnout lepší možnosti vzdělávání a lepší život."
Daniela Lindner, člen rodiny majitelů

annemarie-borlind-misia-2025-ochrana-prirody

Již 60 let je ochrana životního prostředí naší nejvyšší prioritou. Vážíme si zodpovědného využívání omezených přírodních zdrojů a chráníme přirozenou rozmanitost našeho životního prostředí.

Než zařadíme novou surovinu do našich výrobků, zkontrolujeme, zda není na seznamu ohrožených rostlin. Kromě toho neustále hledáme nové high-tech metody na ochranu naší přírody a zajištění udržitelného pěstování. Například používáme rostlinné kmenové buňky, což znamená, že můžeme používat celou rostlinu a nejen její část. Nepoužíváme „zakázané“ látky, jako jsou silikony, minerální oleje nebo mikroplasty. Namísto toho, upřednostňujeme suroviny z certifikovaného ekologického pěstování

icon-07

Biosurfaktanty

Povrchově aktivní látky se kvůli svým čistícím účinkům používají zejména v detergentech, ošetřujících prostředcích a čistících prostředcích. Nemají nejlepší pověst, protože končí v odpadních vodách a čističky odpadních vod je mohou filtrovat pouze částečně. Produkty rozkladu povrchově aktivních látek mohou být toxické pro ryby, korýše a řasy. Proto spolupracujeme s Fraunhoferovým institutem a spolkovým ministerstvem životního prostředí jako součást výzkumného projektu zaměřeného na vývoj biosurfaktantů. Do roku 2025 nahradíme povrchově aktivní látky těmito biosurfaktanty, které jsou přátelské k životnímu prostředí.

Udr_ate_n_palmov_olej

Udržitelný palmový olej

O palmovém oleji se hodně diskutuje, protože při zakládání palmových plantáží se ničí nebo vypalují deštné pralesy a rašelinové půdy. Působíme ve Fóru pro trvale udržitelný palmový olej (FONAP) a u Kulatého stolu o udržitelném palmovém oleji (RSPO). Tyto organizace se zavázaly k environmentálně a sociálně zodpovědné výrobě palmového oleje. To znamená:

  • Žádný výrub lesů na ochranu druhů
  • Žádná opětovná výsadba olejnatých palem na rašelinové půdě kvůli ochraně podnebí
  • Dodržování práv původního obyvatelstva, malých zemědělců a pracovníků. Do roku 2025 zvýšíme používání udržitelných derivátů palmového oleje ze současných 70 % na 100 %.

"Je pro nás důležité, abychom svými činy každý den přispívali k ochraně našeho životního prostředí. Náš výzkumný projekt o biologických povrchově aktivních látkách a také naše sociální a ekologické projekty, přispívají k ochraně přírody a druhů."
Guylaine Le Loarer, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje a udržitelnostiO Misi 2025 vám více poví Alicia a Nicolas Lindner, potomkové zakladatelky společnosti a třetí generace majitelů.